Til forsiden

Ejendoms- og selskabsadministration

Vi beskæftiger os med alt indenfor:

  Ajourføring af ejendoms- og lejerkartotek
  Opkrævning og kontrol af huslejebetalinger
  Rykning og overdragelse til inkasso
  Administration af afdragsordninger og frivilligt forlig
  Huslejeregulering og varsling
  Kontakt til lejere og/eller dennes repræsentant
  Behandling af lejers opsigelse og fraflytning
  Betaling af driftsomkostninger
  Ajourføring af finanssystem
  Finansbogføring
  Arkivering

  Opgørelse og afregning af moms
  Forbrugsregnskab

  Regnskabsudarbejdelse og rapportering
  Budgetudarbejdelse
  Likviditetsstyring
  Økonomisk overvågning
  Kontakt til offentlige myndigheder
  Moms og afgifter
  Løn- og personaleadministration
  Strategiudvikling
  Kommunikation og rapportering til kommanditister
  Kommunikation og rapportering til långivere
  Finansieringsrådgivning og refinansieringsoplæg
  Bestyrelsens sparringspartner 

Gå til fsr.dk - Danske Revisorer

Agerbo Gruppen 

Ånumvej 28  |  6900 Skjern  |  Tlf: 97 35 00 10  |  Fax: 97 35 00 12  |  E-mail: info@agerbogruppen.dk | 

Mandag - Torsdag 8-16 | Fredag 8-12 |